تهران,ایران
02144721697

هیئت مدیره انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور منصوب شدند

هیئت مدیره انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور منصوب شدند

سكان انجمن مراكز دانش بنيان و نخبگان كشور به دست دكتر ابوذر شهپري به عنوان رئيس و سعيد محمد به عنوان نايب رئيس افتاد.

در اولين جلسه هيئت مديره رئيس انجمن مديران مراكز دانش بنيان و نخبگان كه با حضور نماينده محترم وزارت كشور برگزار شد، دكتر ابوذر شهپري به عنوان رئيس انجمن مراكز دانش بنيان و نخبگان كشور و دكتر سعيد محمد به عنوان نائب رئيس انتخاب و منصوب شدند.

– دكتر رضايي نماينده محترم وزارت كشور در مراسم معارفه هيئت مديره ، رسمي بودن انتخابات برگزار شده را بر اساس كميسيون ماده ١٠ قانون انجمن هاي زير مجموعه وزارت كشور اعلام كرد، انجمن مديران مراكز دانش بنيان و نخبگان كشور از امروز فعاليت خود را با هيئت مديره اي متعهد و مجرب زير نظر وزارت كشور شروع آغاز خواهد نمود.

– ⁠ دكتر ابوذر شهپري رئيس جديد انجمن اعلام كرد ، اين انجمن به عنوان يكي از بازوهاي معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري با حمايت از شركت هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي بر پايه علوم نوين و حمايت ، هدايت و راهبري و شناسايي نخبگان ، مخترعين، مبدعين و مكتشفين قدم بر ميدارد.

– ⁠شهپري افزود از ديگر اهداف اين انجمن برقراري روابط بين المللي و هم افزايي با ديگر كشورهاي دنيا در حوزه هاي دانش بنيان و نخبگان، براي رسيدن به استانداردهاي بين المللي دنيا ميباشد، كه به زودي جلسات مشترك با مسئولين دانش بنيان، پارك هاي علم و فن آوري و وزارت خانه هاي مرتبط ديگر كشورها برگزار و نتايج آن به نظر مخاطبين خواهد رسيد.

– ⁠دكتر شهپري از معرفي ٣١ دفاتر استان ها و ٢٦ كميته تخصصي در ماه آتي خبر داد.

– ⁠دكتر سعيد محمد به عنوان نايب رئيس اين انجمن افزود يكي از راه هاي پيشرفت كشور در حوزه هاي صنعتي ، توليدي و بازرگاني كشور رفتن به سوي علوم جديد و دانش بنيان شدن شركتها و كارخانه هاي توليدي ميباشد.

– ⁠سعيد محمد كه تجربه هاي مديريتي و اجرائي مگا پروژه هاي كشور را به عهده داشته آمادگي كامل خود و هيئت مديره را براي حمايت از مديران شركت ها و نخبگان علمي كشور را اعلام و بيان نمود اين انجمن با جديت كامل و با برنامه ريزي هاي هدفمند با هدايت و سكان داري و رياست دكتر شهپري گامي نوين بر توسعه و پيشرفت كشور برميدارد.

– ⁠دكتر سعيد محمد از برگزاري جلسات ماهانه هيئت مديره و راه اندازي كميته ارزيابي شركتهاي دانش بنيان نيز خبر داد و اعلام نمود به زودي پروانه عضويت و كارت شناسايي مديران مراكز دانش بنيان زير نظر اين انجمن خبر داد.

– ⁠در ادامه ي جلسه اعضاء هيئت مدير به شرح ذيل: 

– ⁠دكتر ابوذر شهپري به عنوان رئيس، و دكتر سعيد محمد به عنوان نايب رئيس، آقايان دكتر رضا رحماني (وزير سابق صمت) ، دكتر علي بدرقه (معاون بانك اقتصاد نوين)، دكتر مصطفي جمالي پارسا، دكتر رضايي، به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره ، و آقايان دكتر محمد رحيم بيرقي، دكتر مهدي شمس آبادي زاده به عنوان اعضاء علي البدل، دكتر روحي به عنوان دبير، و آقايان دكتر مهدي صفرخانلو و دكتر رضا نورا به عنوان بازرسان اصلي، و دكتر احمد ابراهيمي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب و معرفي شدند.